Bienvenue en France 4th Edition

Bí cinnte go gclúdaítear an tsonraíocht ar fad in Gaeilge Abú!

Ailínithe leis an Siollabas

Gaeilge ABU
Gaeilge ABU
Gaeilge ABU
Gaeilge ABU

Acmhainní Digiteacha

Book 2 & 3 Sample Chapters

Check out our draft Sample Chapters for Gaeilge Abú! Books 2 & 3!

Údair

Seán Greif & Séamus Ó Fionnagáin

Léirmheastóir Comhairleach: Aodh Ó Gallchóir

Is breá lenár bhfoireann údar an Ghaeilge a chur chun cinn; tá taithí leathan acu mar mhúinteoirí, teagascóirí cúrsa agus údair. Tá clár spéisiúil curtha ar fáil acu i dteannta a chéile, clár a thabharfaidh taithí dhearfach ar fhoghlaim na Gaeilge, agus a chomhlíonfaidh riachtanais na sonraíochta nua ag an am céanna.

Gaeilge ABU

Author Video

Find out what our authors have to say about Gaeilge Abú! 

Téacsanna molta don Chéad Bhliain á gclúdach

 

Cuirtear litríocht mholta (NCCA) i láthair mar lingchlár foghlama i ngach aonad, mar aon le míniú agus gníomhaíochtaí a thaitneoidh leis na daltaí. Tá an taighde déanta againne, mar sin ní gá duitse é a dhéanamh!

Grá don Ghaeilge a chothú sna daltaí!

  • Gníomhaíochtaí a spreagfaidh na daltaí chun Gaeilge a labhairt agus a chleachtadh
  • Ceisteanna difreáilte le gur féidir leat dúshlán a chur faoi na daltaí
  • Spraoi leis an teanga! - gníomhaíochtaí spraíúla teanga agus cluichí teanga
  • Léamh ar Mhaithe le Taitneamh - roinn ina spreagtar na daltaí chun dul ag léamh ar mhaithe le taitneamh
  • Vlaganna (físeáin ar líne) ina labhraíonn daltaí faoi thopaicí a gcuireann siad féin spéis iontu
  • Raon leathan gníomhaíochtaí digiteacha trína gcothaítear plé ranga agus cleachtadh aonair as Gaeilge
Gaeileg ABU